106

Program

Invitați prezenți la Conferință:

Ferdinando Agresta

Community Hospital Adria, Italia

15.00 – 15.30

Înscriere / Welcome coffee

15.30 – 16.05

Anatomia regiunii inghinale. Perspectiva anterioară/Surgical anatomy
of the groin. Anterior approach – Valentin OPREA

16.05 – 16.40

Anatomia regiunii inghinale. Perspectiva posterioară (laparoscopică)
/ Surgical anatomy of the groin. Posterior (laparoscopic) approach.- Victor RADU

16.40 – 17.00

Discuții / Discussions

17.00 – 17.15

Pauză de cafea / Coffee break

17.15 – 17.45

Anatomia reconstrucțiilor peretelui abdominal. Perspectiva deschisă / Anatomy of the complex abdominal wall reconstruction. Open approach – Valentin OPREA

17.45 – 18.15

Anatomia reconstrucțiilor peretelui abdominal. Perspectiva laparoendoscopică / Anatomy of the complex abdominal wall reconstruction. Laparo – endoscopic approach – Victor RADU

18.15 – 18.30

Discuții / Discussions – Victor RADU

18.30

Concluzii. Închiderea cursului / Conclusion. Closing

08.00 – 08.30

Înscriere. Cafea de bun venit. Deschidere / Welcome coffee. Opening Ceremony

08.30 – 10.00

Sesiunea I. Hernia inghinală. Durerea inghinală cronică postoperatorie / Session I. Inguinal hernia. Chronic postoperative groin pain. State of the artModeratori / Chair persons: David WARDILL, Andreas KOCH, Valentin OPREA

08.30 – 08.50

Durerea inghinală cronică postoperatorie. Definiție. Clasificare. Diagnostic / Chronic postoperative groin pain. Definition.
Classification. Diagnostic – Florin GAVRILAȘ

08.50 – 09.10

Mesele inghinale. Sunt ele responsabile de durerea cronică? / Is mesh responsible for groin pain? – Robert BENDAVID

09.10 – 09.30

Tratamentul laparoscopic al herniilor inghinale și durerea postoperatorie / Laparoscopic inguinal hernia repair and groin pain- Jan KUKLETA

09.30 – 09.45

Tratamentul chirurgical al durerii cronice postoperatorii. Când și cum? / Surgical treatment of chronic groin pain. When and how? – John MORRISSON

09.45 – 10.00

Discuții / Discussions

10.00 – 10.20

Pauză de cafea / Coffee break

10.20 – 11.50

Sesiunea II. Hernia inghinală. Complicații tardive / Session II.
Groin hernia. Late complications. State of the art – Robert BENDAVID, John MORRISON, Florin GAVRILAȘ

10.20 – 10.40

Abordul personalizat al herniilor inghinale – Poate preveni complicațiile severe? / Could taylored approach for groin hernias prevent severe complications? – Andreas KOCH

10.40 – 11.00

Recidiva herniei inghinale – vina chirurgului? / The inguinal recurrence – fault of the surgeon? Robert BENDAVID

11.00 – 11.20

Recidiva herniei inghinale – vina pacientului? / The inguinal
recurrence – fault of the patient? Sumeet SHAH

11.20 – 11.35

Sunt complicațiile dependente de tehnica chirurgicală? / Which
surgical technique should I use to prevent complications? David WARDILL

11.35 – 11.50

Discuții / Discussions

11.50 – 12.10

Pauză de cafea / Coffee break

12.10 – 13.30

Sesiunea III. Comunicări orale / Session III. Free presentations – Sumeet SHAH, Marinko ZUVELA, Doru MOGA

12.10 – 12.18

Hernioplastia combinată în tratamentul herniilor inghinale / Combined hernioplasty for groin hernia repair – Botezatu A.A., Paskalov Yu. S., Maracuța E.V., Railyanu R.I. US –
Facultatea de Medicină, Tiraspol, Moldova

12.18 – 12.26

Reconstrucție abdominală complexă cu plasă sintetică într-o eventrație multirecidivată asociată cu infecție cronică cu Stafilococ auriu meticilino-rezistent (MRSA) / Mesh complex abdominal wall repair for a chronically infected MRSA incisional hernia – Grama F, Cristian D, Burcos T – Spitalul Clinic Colțea București

12.26 – 12.34

Chirurgia minim invazivă a herniilor inghinale / Minimally invasive groin hernia repair – Sabău Alexandru-Dan, Bratu Dan, Mihețiu Alin, Sabău Vanina, Noor Hassan, Smarandache Cătălin Gabriel, Vidrighin Nicolae, Nicolae Sânziana, Popențiu Adrian, Sabău Dan – Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Spitalul Militar de Urgență Sibiu, UMF Carol Davila București

12.34 – 12.42

Protocol de urmărire și rezultate în Medlife Hernia Excellence Center / Follow-up protocol and results in Medlife Hernia Excellence Center – Lica M, Chelariu A, Radu V Gh – Life Memorial Hospital – Medlife București

12.42 – 12.50

Chirurgia de zi în hernia inghinală / Day surgery for groin hernia repair – Tanasescu C, Faur M – Universitatea Lucian Blaga, Spitalul Clinic Județean Sibiu

12.50 – 12.58

Procedeul e-TEP în tratamentul herniilor inghinale / e-TEP for groin hernia repair – Buia F, Oprea V – Spitalul Militar Cluj Napoca

12.58 – 13.06

Complicație septică după procedeul TAPP: abord hibrid / Septic complication after TAPP repair: hybrid approach. – Lica I, Evdotiev Anca, Marin I, Chidiosan C – Spitalul Clinic de Urgență Floreasca București

13.06 – 13.14

Reducerea ratei complicațiilor după cura herniei inghinale prin procedeul Lichtenstein – experiența personală / Postoperative complications rate reduction after Lichtenstein repair – personal experience – Muresan V Terezia – Spitalul Orășenesc Cugir

13.14 – 13.20

Staging Approach for Ventral Hernia in Morbidly Obese Patients. A prospective study – Ionut Hutopila, Maura Buza, Simona Filip, Catalin Copaescu

13.20 – 13.26

Local infiltration anesthesia as a anesthetic technique of choice for abdominal wall hernia repair- Palibrk I, Miljković B, Veličković J, Marjanović N, Djorović D, Djukanović M , Žuvela M

13.26 – 13.40

Discuții / Discussions

13.40 – 15.00

Pauză de prânz / Lunch

15.00 – 16.30

Sesiunea IV. Hernia incizională/ Incisional hernia. State of the art Moderatori / Chair persons: Jan KUKLETA, Vlad BURDAKOV, Victor RADU

15.00 – 15.20

Subtilități și trucuri în abordul eTEP al herniilor ventrale / Tips and tricks in eTEP ventral hernia repair – Victor RADU

15.20 – 15.40

Hernia incizională – când totul merge rău / Incisional hernia – when everything goes wrong – Valentin OPREA

15.40 – 16.00

Managementul recidivelor în herniile incizionale / Recurrences occur – how should they be managed? – Marinko ZUVELA

16.00 – 16.15

Seroamele – prevenire și tratament / Seroma. Prevention and treatment. – Doru MOGA

16.15 – 16.30

Discuții / Discussions

16.30 – 16.50

Pauză de cafea / Coffee break

16.50 – 18.20

Sesiunea V. Hernia incizională / Incisional hernia. State of the art Moderatori / Chair persons: Ferdinando AGRESTA, Bojan RADOVANOVIC, Cosmin PUIA

16.50 – 17.10

Factori de predicție ai complicațiilor în hernia incizională / Factors predicting complications after incisional hernia repair – Ferdinando AGRESTA

17.10 – 17.30

Infecțiile cronice protetice – catastrofa tratamentului herniilor incizionale / Mesh infection – the catastrophe- John MORRISSON

17.30 – 17.50

Abordul retromuscular al herniilor laterale / Retromuscular approach for lateral hernias – Vlad BURDAKOV

17.50 – 18.05

Mijloace de augmentare a peretelui abdominal în reconstrucția herniilor incizionale complexe / Adjuncts to abdominal wall expansion for repair of complex incisional hernias – Jan KUKLETA

18.05 – 18.20

Discuții / Discussions

18.30 – 19.30

Sedința ARCPA. Alegeri. Modificări de statut

08.30 – 13.30

Sesiunile VI – VIII. Live surgery
Moderatori / Chair persons:
08.30 – 10.00 Sumeet SHAH, John MORRISON
10.30 – 12.00 Florin GAVRILAȘ, Cosmin PUIA
12.15 – 13.30 Aurel MIRONIUC, Mircea LICA


Sală operații 1 / OR 1
IPOM – Ferdinando Agresta / D Moga
Shouldice – Andreas Koch / V Oprea
e TEP – Vlad Burdakov / V Radu


Sală operații 2 – OR 2
eRives-Stoppa / TAR – David Wardill / V Radu
eTAPP – Victor Radu
Lichtenstein – Valentin Oprea


13.30 – 15.00

Pauză de prânz / Lunch

15.00 – 16.30

Sesiunea IX / Session IX. Debate session Moderatori / Chair persons: Robert Bendavid, Jan Kukleta, Marinko Zuvela

15.00 – 15.20

Onlay vs sublay în hernia incizională / Onlay vs sublay for incisional hernia repair (2 speakers) – Agresta F, Lica M vs Burdakov V, Oprea V

15.20 – 15.40

Deschis vs laparoscopic în hernia inghinală / Open vs laparoscopy for groin hernia (2 speakers) – Zuvela M, Puia C vs Kukleta J, Radu V

15.40 – 16.00

Procedee tisulare vs procedee protetice în hernia inghinală / Nonmesh vs mesh in open groin hernia repair (2 speakers) – Bendavid R, Gavrilaș F vs Shah S, Moga D

16.00 – 16.20

Hernia inghinală la femei/ Women’s groin hernia. What should we do? – Morrison J, Koch A vs Wardill D, Radovanovic B

16.20 – 16.30

Discuții / Discussions

16.30 – 16.50

Pauză de cafea / Coffee break

16.50 – 18.30

Sesiunea X. Varia / Session X. Varia Moderatori / Chair persons: Sumeet SHAH, Bojan RADOVANOVIC, Daniel ION

16.50 – 17.05

Optimizarea pacientului cu hernie incizională / Patient optimization for complex incisional hernia repair – Sumeet SHAH

17.05 – 17.20

Complicatiile tratamentului laparoscopic al herniilor inghinale / Complications after laparoscopic groin hernia repair – Bojan RADOVANOVIC

17.20 – 17.40

Hernia parastomală – un deznodământ inevitabil? / Parastomal hernia – an inevitable outcome? – Mircea LICĂ

17.40 – 17.48

Separarea anterioara a componentelor musculo-aponevrotice ale peretelui abdominal pentru tratamentul eventrațiilor mari și gigante / Anterior Component Separation method for large and giant incisional hernias repair
Botezatu A, Raileanu R, Maracuta E, Pascalov Yu US – Facultatea de Medicină Tiraspol Moldova

17.48 – 17.56

Managementul chirurgical al eventrațiilor multirecidivate / Surgical management of multirecurrent incisional hernia Radu D, Stroescu L – Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara, Clinica 1 Chirurgie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara

17.56 – 18.04

Chirurgia minim invazivă a herniei ombilicale / Minimally invasive surgery for umbilical hernia Sabău Alexandru-Dan, Bratu Dan, Mihețiu Alin, Sabău Vanina, Noor Hassan, Smarandache Cătălin Gabriel, Vidrighin Nicolae, Nicolae Sânziana, Popențiu Adrian, Sabău Dan – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, UMF Carol Davila București, Spitalul Militar de Urgență Sibiu

18.04 – 18.12

Complicații în chirurgia eventrațiilor / Complications after incisional hernia repair – Silaghi H, Axente D, Micu B, Dudric V, Pop T, Miclaus D – U.M.F. ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

18.12 – 18.18

Complicatii septice în tratamentul laparoscopic al herniilor inghinale / Septic complications after laparoscopic repair of groin hernias – Popentiu A – Spitalul Militar Sibiu

18.18 – 18. 24

Hematom voluminos post cura laparoscopică a herniei inghinale – prezentare de caz / Large Hematoma after laparoscopic repair of groin hernia – Moga D – Spitalul Militar Sibiu

18.24 – 18.30

Measurement of intraabdominal pressure following complex abdominal wal reconstruction – is it indication for urgent reoperation? – Djukanovic M, Palibrk I, Veličković J, Tomašević Lj, Djorović D, Miljković B, Bogdanović A, Žuvela M

18.30 – 18.40

Discuții / Discussions

18.40 – 19.00

Concluzii. Închidere / Conclusion. Closing

1. Poate fi prezis sindromul de compartiment abdominal la pacienții cu hernii
incizionale dificile?
D. Ion, M. Coțofană, DN Păduraru, Alexandra Bolocan, O. Andronic – Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București, Spitalul Universitar de Urgență București

2. Nouă metodă de monitorizare a presiunii intrabadominale – studiul nostru de caz
M. Coțofană, D. Ion, DN Păduraru, Alexandra Bolocan, O. Andronic – Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București, Spitalul Universitar de Urgență București

3. Abordul minim invaziv versus abordul clasic al herniei inghinale – experința clinicii de chirurgie I
Blidisel A., Manea A., Akorabirungi S., Sirmion A, Pascalau B., Cretu O. – UMF Victor Babeș Timișoara, Spitalul Municipal de Urgență Timișoara

4. Complicații postoperatorii în cura chirurgicală a herniei inghinale, procedeu Lichtenstein II
Dan Bratu, Alin Mihetiu, Alexandru Sabau, Anca Dumitra, Dan Sabau – Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

5. Evaluarea durerii cronice după procedeele TAPP și Lichtenstein pentru hernie inghinală
Toma Elena-Adelina, Calu V., Enciu O., Miron A. – Spitalul Universitar de Urgență Elias, UMF “Carol Davila”

6. Soluții în infectarea plasei – prezentare de caz
Lică M., Kinn D.A., Filip C., Radu V. Ghe. – Life Memorial Hospital – Medlife, București

7. Aplicarea de tehnici laser pentru realizarea de meşe cu proprietăți antimicrobiene în tratamentul herniilor
Daniel Cristian, Florin Grama, Raluca Papagheorghe, Alexandra Palla-Papavlu, Simona Brajnicov, Maria Dinescu – Clinica de Chirurgie Generală, Spitalul Clinic Colțea, București, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Departamentul Laser, Măgurele